dongan

Nội thất văn phòng


Ghế trưởng phòng - nội thất văn phòng

Mã sản phẩm : Ghế trưởng phòng - nội thất văn phòng - click vào tham khảo thêm

Size :  

Nhà sản xuất : Phú Mỹ Tường Co., Ltd  

Cửa hàng : www.vanphongsangtrong.com  

Bảo hành : 01 năm  

Giá : 0 VND

Khuyến mãi : 0 VND   

Giao hàng, lắp đặt trong nội thành Tp.HCM, Giảm giá với số lượng trên 10 bộ 

Ghế trưởng phòng sẽ đại diện cho một nhóm hay một phòng ban sẽ có kích thước và kiểu mẫu hơi khác so với ghế nhân viên. Với nhiều loại kiểu và màu sắc khác nhau sẽ vừa sử dụng để trang trí nội thất cho văn phòng. Sau đây là những mẫu gợi ý:  

kiểu VM15: ghế trưởng phòng: vải lưới, tay chân inox ốp gỗ, mâm nhập 2 cần giá : 1.620.000 VND, tay không ốp gỗ : 1.590.000 VND

kiểu VM15: ghế trưởng phòng: vải lưới, tay chân inox ốp gỗ, mâm nhập 2 cần giá : 1.620.000 VND, tay không ốp gỗ : 1.590.000 VND

kiểu VM16: ghế trưởng phòng: vải lưới, tay nhựa chân sắt, mâm nhập 2 cần giá : 1.230.000 VND

kiểu VM16: ghế trưởng phòng: vải lưới, tay nhựa chân sắt, mâm nhập 2 cần giá : 1.230.000 VND

kiểu VM17: ghế trưởng phòng: vải lưới, tay nhựa chân nhựa, mâm nhập 2 cần giá : 1.200.000 VND

kiểu VM17: ghế trưởng phòng: vải lưới, tay nhựa chân nhựa, mâm nhập 2 cần giá : 1.200.000 VND

kiểu VM18: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay chân inox ốp gỗ, mâm nhập 2 cần giá : 1.650.000 VND

kiểu VM18: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay chân inox ốp gỗ, mâm nhập 2 cần giá : 1.650.000 VND

kiểu VM19: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay chân inox, mâm nhập 2 cần giá : 1.610.000 VND

kiểu VM19: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay chân inox, mâm nhập 2 cần giá : 1.610.000 VND

kiểu VM20: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay chân nhựa, mâm nhập 2 cần giá : 1.180.000 VND, chân sắt: 1.230.000 VND

kiểu VM20: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay chân nhựa, mâm nhập 2 cần giá : 1.180.000 VND, chân sắt: 1.230.000 VND

kiểu VM21: ghế trưởng phòng: tay chân inox ốp gỗ, mâm nhập 2 cần giá : 1.380.000 VND, tay không ốp gỗ: 1.330.000 VND

kiểu VM21: ghế trưởng phòng: tay chân inox ốp gỗ, mâm nhập 2 cần giá : 1.380.000 VND, tay không ốp gỗ: 1.330.000 VND

kiểu VM22: ghế trưởng phòng: tay nhựa chân sắt, mâm nhập 2 cần giá : 1.050.000 VND, mâm 1 cần viền đen: 930.000 VND

kiểu VM22: ghế trưởng phòng: tay nhựa chân sắt, mâm nhập 2 cần giá : 1.050.000 VND, mâm 1 cần viền đen: 930.000 VND

kiểu VM23: ghế trưởng phòng: tay chân nhựa, mâm nhập 2 cần giá : 910.000 VND, mâm 1 cần viền đen: 830.000 VND

kiểu VM23: ghế trưởng phòng: tay chân nhựa, mâm nhập 2 cần giá : 910.000 VND, mâm 1 cần viền đen: 830.000 VND

kiểu VM24: ghế trưởng phòng: dây dẹp, tay chân inox ốp gỗ, mâm 1 cần giá : 1.400.000 VND, tay không ốp gỗ: 1.340.000 VND

kiểu VM24: ghế trưởng phòng: dây dẹp, tay chân inox ốp gỗ, mâm 1 cần giá : 1.400.000 VND, tay không ốp gỗ: 1.340.000 VND

kiểu VM25: ghế trưởng phòng: dây dẹp, tay nhựa chân sắt giá : 1.000.000 VND

kiểu VM25: ghế trưởng phòng: dây dẹp, tay nhựa chân sắt giá : 1.000.000 VND

kiểu VM26: ghế trưởng phòng: dây dẹp, tay nhựa chân nhựa giá : 800.000 VND, dây tròn: 750.000 VND

kiểu VM26: ghế trưởng phòng: dây dẹp, tay nhựa chân nhựa giá : 800.000 VND, dây tròn: 750.000 VND

kiểu VM27: ghế trưởng phòng: dây tròn, tay chân inox ốp gỗ giá : 1.340.000 VND, tay không ốp gỗ: 1.300.000 VND

kiểu VM27: ghế trưởng phòng: dây tròn, tay chân inox ốp gỗ giá : 1.340.000 VND, tay không ốp gỗ: 1.300.000 VND

kiểu VM28: ghế trưởng phòng: dây tròn, tay nhựa chân sắt giá : 940.000 VND, chân nhựa: 830.000 VND

kiểu VM28: ghế trưởng phòng: dây tròn, tay nhựa chân sắt giá : 940.000 VND, chân nhựa: 830.000 VND

kiểu VM216: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay nhập, mâm nhập 2 cần, tay chân inox 201 giá : 1.500.000 VND

kiểu VM216: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay nhập, mâm nhập 2 cần, tay chân inox 201 giá : 1.500.000 VND

kiểu VM217, 218: ghế trưởng phòng: lưng liền, tay xi ốp gỗ, mâm nhập 1 cần, chân inox 201 giá : 1.550.000 VNDkiểu VM217, 218: ghế trưởng phòng: lưng liền, tay xi ốp gỗ, mâm nhập 1 cần, chân inox 201 giá : 1.550.000 VND

kiểu VM217, 218: ghế trưởng phòng: lưng liền, tay xi ốp gỗ, mâm nhập 1 cần, chân inox 201 giá : 1.550.000 VND

kiểu VM219: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay xi giả gỗ, mâm nhập 1 cần, chân inox 201 giá : 1.250.000 VND

kiểu VM219: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay xi giả gỗ, mâm nhập 1 cần, chân inox 201 giá : 1.250.000 VND

kiểu VM220: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay nhập, mâm nhập 2 cần, chân inox 201 giá : 1.450.000 VND

kiểu VM220: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay nhập, mâm nhập 2 cần, chân inox 201 giá : 1.450.000 VND

kiểu VM221: ghế trưởng phòng: lưng liền, tay nhập, mâm nhập 1 cần, chân inox 201 giá : 1.450.000 VND

kiểu VM221: ghế trưởng phòng: lưng liền, tay nhập, mâm nhập 1 cần, chân inox 201 giá : 1.450.000 VND

kiểu VM222: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay xi ốp gỗ, mâm nhập 1 cần, chân inox 201 giá : 1.250.000 VND

kiểu VM222: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay xi ốp gỗ, mâm nhập 1 cần, chân inox 201 giá : 1.250.000 VND

kiểu VM223: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay giả gỗ, mâm nhập 2 cần, chân inox 201 giá : 1.250.000 VND, lưng điều chỉnh tuỳ ý

kiểu VM223: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay giả gỗ, mâm nhập 2 cần, chân inox 201 giá : 1.250.000 VND, lưng điều chỉnh tuỳ ý

kiểu VM224, 225: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay giả gỗ, mâm nhập 1 cần, chân inox 201 giá : 1.250.000 VNDkiểu VM224, 225: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay giả gỗ, mâm nhập 1 cần, chân inox 201 giá : 1.250.000 VND

kiểu VM224, 225: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay giả gỗ, mâm nhập 1 cần, chân inox 201 giá : 1.250.000 VND

kiểu VM226: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay giả gỗ, mâm nhập 2 cần, chân inox 201 giá : 1.250.000 VND, lưng có thể điều chỉnh tuỳ ý

kiểu VM226: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay giả gỗ, mâm nhập 2 cần, chân inox 201 giá : 1.250.000 VND, lưng có thể điều chỉnh tuỳ ý

kiểu VM308: ghế trưởng phòng: nệm dày, tay xi ốp vải xi, mâm nhập 2 cần, chân inox 201 giá : 1.650.000 VND

kiểu VM308: ghế trưởng phòng: nệm dày, tay xi ốp vải xi, mâm nhập 2 cần, chân inox 201 giá : 1.650.000 VND

kiểu VM309: ghế trưởng phòng: nệm dày, tay xi ốp gỗ, mâm nhập 2 cần, chân inox 201 giá : 1.700.000 VND

kiểu VM309: ghế trưởng phòng: nệm dày, tay xi ốp gỗ, mâm nhập 2 cần, chân inox 201 giá : 1.700.000 VND

kiểu VM310: ghế trưởng phòng: nệm dày, tay xi ốp vải xi, mâm nhập 2 cần, chân inox 201 giá : 1.650.000 VND

kiểu VM310: ghế trưởng phòng: nệm dày, tay xi ốp vải xi, mâm nhập 2 cần, chân inox 201 giá : 1.650.000 VND

kiểu VM311: ghế trưởng phòng: nệm dày, tay xi ốp gỗ, mâm nhập 2 cần, chân inox 201 giá : 1.700.000 VND

kiểu VM311: ghế trưởng phòng: nệm dày, tay xi ốp gỗ, mâm nhập 2 cần, chân inox 201 giá : 1.700.000 VND

kiểu VM402: ghế trưởng phòng: tay chân nhôm hợp kim mạ chrom, mâm nhôm đa năng giá : 2.700.000 VND

kiểu VM402: ghế trưởng phòng: tay chân nhôm hợp kim mạ chrom, mâm nhôm đa năng giá : 2.700.000 VND

kiểu VM406: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay chân nhôm hợp kim mạ chrom, mâm nhôm đa năng giá : 2.700.000 VND

kiểu VM406: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay chân nhôm hợp kim mạ chrom, mâm nhôm đa năng giá : 2.700.000 VND

kiểu VM412: ghế trưởng phòng: lưng liền, tay mạ bọc vải, chân nhôm hợp kim mạ chrom, mâm nhôm đa năng giá : 2.500.000 VND

kiểu VM412: ghế trưởng phòng: lưng liền, tay mạ bọc vải, chân nhôm hợp kim mạ chrom, mâm nhôm đa năng giá : 2.500.000 VND

kiểu VM415: ghế trưởng phòng: lưng liền, tay chân nhôm hợp kim mạ chrom, mâm nhôm đa năng giá : 2.700.000 VND

kiểu VM415: ghế trưởng phòng: lưng liền, tay chân nhôm hợp kim mạ chrom, mâm nhôm đa năng giá : 2.700.000 VND

kiểu VM418: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay nhựa bọc PU, chân nhôm hợp kim mạ chrom, mâm nhôm đa năng giá : 2.600.000 VND

kiểu VM418: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay nhựa bọc PU, chân nhôm hợp kim mạ chrom, mâm nhôm đa năng giá : 2.600.000 VND

kiểu VM423: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay sơn tĩnh điện bọc PU, chân nhôm hợp kim mạ chrom, mâm nhôm đa năng giá : 2.700.000 VND

kiểu VM423: ghế trưởng phòng: lưng rời, tay sơn tĩnh điện bọc PU, chân nhôm hợp kim mạ chrom, mâm nhôm đa năng giá : 2.700.000 VND

dongan

Sản phẩm cùng loại


"... còn rất nhiều sản phẩm, Quý Khách vui lòng liên hệ để chúng tôi gởi mẫu tham khảo.
Ngoài ra chúng tôi còn nhận sản xuất theo mẫu và yêu cầu của khách hàng"