dongan

Nội thất văn phòng


Ghế phòng họp - nội thất văn phòng

Mã sản phẩm : Ghế phòng họp - nội thất văn phòng - click vào tham khảo thêm

Size :  

Nhà sản xuất : Phú Mỹ Tường Co., Ltd  

Cửa hàng : www.vanphongsangtrong.com  

Bảo hành : 01 năm  

Giá : 0 VND

Khuyến mãi : 0 VND   

Giao hàng, lắp đặt trong nội thành Tp.HCM, Giảm giá với số lượng trên 10 bộ 

 Ghế phòng họp văn phòng sẽ hoà cùng trang trí nội thất phòng họp tạo ra nét trang nghiêm của không khí chung và đảm bảo tiện nghi khi làm việc căng thẳng trong thời gian dài. Với nhiều loại kiểu và màu sắc khác nhau với những mẫu gợi ý như sau:

kiểu VM64: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế quỳ, lưới, tay nhựa chân sắt, giá : 1.100.000 VND, tay chân inox ốp gỗ: 1.450.000 VND 

kiểu VM64: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế quỳ, lưới, tay nhựa chân sắt, giá : 1.100.000 VND, tay chân inox ốp gỗ: 1.450.000 VND

kiểu VM65: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế quỳ trung, lưới, tay nhựa chân sắt, giá : 1.050.000 VND

kiểu VM65: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế quỳ trung, lưới, tay nhựa chân sắt, giá : 1.050.000 VND

kiểu VM66: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế quỳ lưng trung, tay chân inox ốp gỗ giá : 1.150.000 VND

kiểu VM66: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế quỳ lưng liền trung, tay chân inox ốp gỗ giá : 1.150.000 VND

kiểu VM67: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế quỳ lưng rời trung, tay nhựa, chân sắt giá : 1.000.000 VND, tay chân inox ốp gỗ 1.300.000 VND

kiểu VM67: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế quỳ lưng rời trung, tay nhựa, chân sắt giá : 1.000.000 VND, tay chân inox ốp gỗ 1.300.000 VND

kiểu VM68: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế quỳ trung chữ Z, tay chân inox giá : 1.150.000 VND, tay nhựa chân sắt gỗ 900.000 VND

kiểu VM68: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế quỳ trung chữ Z, tay chân inox giá : 1.150.000 VND, tay nhựa chân sắt gỗ 900.000 VND

kiểu VM69: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế quỳ lưng liền trung, tay nhựa chân sắt giá : 700.000 VND

kiểu VM69: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế quỳ lưng liền trung, tay nhựa chân sắt giá : 700.000 VND

kiểu VM70: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng rời lưới, tay chân inox giá : 930.000 VND, tay bọc vải 970.000 VND, tay gỗ 1.000.000 VND

kiểu VM70: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng rời lưới, tay chân inox giá : 930.000 VND, tay bọc vải 970.000 VND, tay gỗ 1.000.000 VND

kiểu VM71: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế quỳ lưng rời lưới, tay chân inox giá : 900.000 VND

kiểu VM71: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế quỳ lưng rời lưới, tay chân inox giá : 900.000 VND

kiểu VM72: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng rời lưới, chân sắt giá : 700.000 VND, tay bọc vải 750.000 VND, tay gỗ 780.000 VND

kiểu VM72: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng rời lưới, chân sắt giá : 700.000 VND, tay bọc vải 750.000 VND, tay gỗ 780.000 VND

kiểu VM73: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng rời lưới, chân sắt giá : 700.000 VND

kiểu VM73: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng rời lưới, chân sắt giá : 700.000 VND

kiểu VM74: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng rời giá : 550.000 VND, inox 830.000 VND, chân sắt tay ốp gỗ 650.000 VND

kiểu VM74: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng rời giá : 550.000 VND, inox 830.000 VND, chân sắt tay ốp gỗ 650.000 VND

kiểu VM75: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng rời giá : 550.000 VND, inox 800.000 VND

kiểu VM75: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng rời giá : 550.000 VND, inox 800.000 VND

kiểu VM77: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ dây dẹt giá : 550.000 VND

kiểu VM77: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ dây dẹt giá : 550.000 VND

kiểu VM78: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ dây tròn giá : 530.000 VND

kiểu VM78: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ dây tròn giá : 530.000 VND

kiểu VM79: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng lưới vuông inox giá : 900.000 VND, chân sắt 750.000 VND

kiểu VM79: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng lưới vuông inox giá : 900.000 VND, chân sắt 750.000 VND

kiểu VM80: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng trung lưới , tay chân inox ốp gỗ giá : 1.300.000 VND

kiểu VM80: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng trung lưới , tay chân inox ốp gỗ giá : 1.300.000 VND

kiểu VM81: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng rời cao, tay chân inox ốp gỗ giá : 1.400.000 VND, chân sắt tay nhựa 1.100.000 VND

kiểu VM81: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng rời cao, tay chân inox ốp gỗ giá : 1.400.000 VND, chân sắt tay nhựa 1.100.000 VND

kiểu VM82: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ trung, tay nhựa chân inox giá : 950.000 VND, chân sắt tay nhựa viền đen 800.000 VND, inox tay gỗ 950.000 VND

kiểu VM82: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ trung, tay nhựa chân inox giá : 950.000 VND, chân sắt tay nhựa viền đen 800.000 VND, inox tay gỗ 950.000 VND

kiểu VM228: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng trung, tay nhập, chân inox 201 giá : 1.250.000 VND

kiểu VM228: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng trung, tay nhập, chân inox 201 giá : 1.250.000 VND

kiểu VM229, 230, 231: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng trung, tay giả gỗ nhập, chân inox 201 giá : 1.120.000 VNDkiểu VM229, 230, 231: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng trung, tay giả gỗ nhập, chân inox 201 giá : 1.120.000 VNDkiểu VM229, 230, 231: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng trung, tay giả gỗ nhập, chân inox 201 giá : 1.120.000 VND

kiểu VM229, 230, 231: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng trung, tay giả gỗ nhập, chân inox 201 giá : 1.120.000 VND

kiểu VM232: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng liền, tay xi ốp gỗ, chân inox 201 giá : 1.300.000 VND

 

kiểu VM232: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng liền, tay xi ốp gỗ, chân inox 201 giá : 1.300.000 VND
kiểu VM233: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng liền, tay nhập, chân inox 201 giá : 1.250.000 VND
kiểu VM233: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng liền, tay nhập, chân inox 201 giá : 1.250.000 VND
kiểu VM234: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng liền, tay xi ốp gỗ, chân inox 201 giá : 1.300.000 VND
kiểu VM234: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng liền, tay xi ốp gỗ, chân inox 201 giá : 1.300.000 VND
kiểu VM235: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng rời, tay xi ốp gỗ, chân inox 201 giá : 1.150.000 VND
kiểu VM235: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng rời, tay xi ốp gỗ, chân inox 201 giá : 1.150.000 VND
kiểu VM312: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng rời, tay điều chỉnh được, chân inox 201 giá : 1.200.000 VND
kiểu VM312: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ lưng rời, tay điều chỉnh được, chân inox 201 giá : 1.200.000 VND
kiểu VM313: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ nệm dày, tay xi ốp vải xi, chân inox 201 giá : 1.250.000 VND
kiểu VM313: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ nệm dày, tay xi ốp vải xi, chân inox 201 giá : 1.250.000 VND
kiểu VM314: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ nệm dày, tay xi ốp gỗ, chân inox 201 giá : 1.250.000 VND
kiểu VM314: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ nệm dày, tay xi ốp gỗ, chân inox 201 giá : 1.250.000 VND
kiểu VM403: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ nệm dày, tay nhôm hợp kim, chân inox 201 giá : 2.150.000 VND
kiểu VM403: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ nệm dày, tay nhôm hợp kim, chân inox 201 giá : 2.150.000 VND
kiểu VM407: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ nệm dày lưng rời, tay nhôm hợp kim, chân inox 201 giá : 2.150.000 VND
kiểu VM407: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ nệm dày lưng rời, tay nhôm hợp kim, chân inox 201 giá : 2.150.000 VND
kiểu VM410: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ nệm lưng rời, không tay, chân inox 201 giá : 2.000.000 VND
kiểu VM410: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ nệm lưng rời, không tay, chân inox 201 giá : 2.000.000 VND
kiểu VM413: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ nệm lưng liền, chân inox 201 giá : 2.100.000 VND
kiểu VM413: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ nệm lưng liền, chân inox 201 giá : 2.100.000 VND
kiểu VM416: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ nệm lưng rời, tay nhôm hợp kim mạ chrome, chân inox 201 giá : 2.150.000 VND
kiểu VM416: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ nệm lưng rời, tay nhôm hợp kim mạ chrome, chân inox 201 giá : 2.150.000 VND
kiểu VM419: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ nệm lưng rời, tay nhựa bọc PU, chân inox 201 giá : 2.050.000 VND
kiểu VM419: ghế phòng họp - nội thất văn phòng: ghế chân quỳ nệm lưng rời, tay nhựa bọc PU, chân inox 201 giá : 2.050.000 VND
dongan

Sản phẩm cùng loại


"... còn rất nhiều sản phẩm, Quý Khách vui lòng liên hệ để chúng tôi gởi mẫu tham khảo.
Ngoài ra chúng tôi còn nhận sản xuất theo mẫu và yêu cầu của khách hàng"